Федерация органического движения "BIO-KG"

Развитие органического сельского хозяйства в Кыргызской Республике

Международная встреча INMIP

В органических аймаках Талды-Булак и Көпүрө-Базар прошли встреча международной сети коренных горных народов.

2018-жылдын 28-29-июлунда Талды-Булак жана Көпүрө-Базар органикалык аймагында өткөрүлгөн Тоолук Түпкү Элдердин Эл Аралык Тутумунун (INMIP — International Network for Mountain Indigenous Peoples) 5-эл аралык жолугушуусу учурундагы сүрөттөр.