Федерация органического движения "BIO-KG"

Развитие органического сельского хозяйства в Кыргызской Республике

Республикалык семинар / Теплоключенка ОА, Сентябрь, 2019ж.

Ысык-Көл областынын, Ак-Суу районундагы, «Теплоключенка» Органикалык Аймагында “Органикалык айыл чарба тармагынынын азыркы абалы, проблемалары жана аны өнүктүрүү перспективалары” Республикалык семинары, 2019жылдын 13 Сентябрь.