"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

Катышуу Аркылуу Кепилдик Берүү

Талды-Булак жана Көпүрө-Базар органикалык аймактарында Катышуу аркылуу кепилдик берүү системасынын (PGS) негизинде фермердик чарбаны сертификаттоого даярдоо, өз ара көзөмөлдөө топторунун жеринде текшерүүсүн жана өз ара баалоосун уюштуруу жөнүндө практикалык көрсөтмөлүү иш-чаралар өткөрүлдү.

#ОрганикалыкАймактар
#КатышууАркылууКепилдикБерүү
#PGS