"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

Органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Координациялык Кеңешинде 2020-жылдын ичинде каралуучу маселелердин Планы каралды

10-мартта Кыргыз Респуликасынын Өкмөтүнүн  алдындагы органикалык айыл чарба өндүрүшүн үнүктүрүү боюнча  Координациялык кеӊештин биринчи жыйыны өттү. Кеӊештин мүчөлөрү талкууга активдүү катышышты. BIO-KG органикалык кыймыл Федерациясы органикалык аймак модели жана PGS системасы тууралуу презентацияны көрсөттү. “Координациялык кеӊештин өтүшү – чоӊ  жетишкендик, анткени 3 жылдан бери ЖК  комитетинин чечими ишке ашты. Кеӊешмеде Координациялык кеӊештин 2020- жылда аткарыла турган иш-планы бекитилди. Бул жерде Азамат Мукашевдин кошкон салымы чоӊ”, деп билдирди Айдаралиев И.Р. 

Каралуучу маселелердин аталышы Жооптуулар (баяндамачы)
  1 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Координациялык Кещешинин 2020-жылдын ичинде каралуучу маселелердин иш планын бекитүү жөнүндө Кеӊештин секретариаты
  2 Кыргыз Республикасынын Өкмөтънън 2017-жылдын 2-августундагы «Кыргыз Республикасында 2017-2022-жылдар аралыгында органикалык айыл чарба өндъръшън өнъктъръънън Концепциясын бекитъъ жөнъндө» №459-токтомунун аткарылышынын жъръшъ тууралуу. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация Министрлиги
  3 Органикалык айыл чарба өндүрүшүнө тиешелүү стандарттарды иштеп чыгуу жана бекитүү маселелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги, стандартташтыруу жана метрология борбору
4 Органикалык азыктарды сертификаттоо маселелери жөнүндө. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Аккредиттөө борбору
    5 Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 12-июнундагы №3108-VI токтомун аткарылышын камсыз кылуу максатында «Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба тармагын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программасынын” долбоорун иштеп чыгуу боюнча иш чаралар Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация Министрлиги
  6 “Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө” Кыргыз Республикасыын Мыйзамын аткаруу боюнча жургузулуп жаткан иштердин абалы жөнүндө. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Органикалык айыл чарба Департаменти
  7 Республиканын аймагында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик Программанын долбоорун иштеп чыгуу маселеси жөнүндө Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация Министрлиги
  8 Органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Координациялык Кещешинин февраль айындагы кеңешмесинде кабыл алынган протоколдук чечимдин аткарылышынын абалы жөнүндө. Кеңештин секретариаты
  9 Өлкөбүздүн аймагында өндүрүлгөн органикалык азыктарды сертификаттоо иштеринин жыйынтыктары жана сатыкка чыгаруу маселелери жөнүндө. Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация Министрлиги
  10 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Координациялык Кещешинин 2021-жылдын ичинде каралуучу маселелердин планын бекитүү жөнүндө.   Кеңештин секретариаты