"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

Кыргыздын каада-салты: Ширге-Жыяр

Ширге-Жыяр бул илгертеден бери көчмөн кыргыздын салтын терең чагылдырып келген салттарыны бири. Ага биздин ата-бабалар чоң маани берген жана жыл сайын өткөргөн.