"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

Көпүрө-Базар аймагы кичи-грант утуп алды

«Ак-кайың – ата мурасым (Копуро-Базар)» коомдук бирикмеси«Rural Development Fund» коомдук фонду тарабынан сунушталган кичи-грант утуп алды. Ал «Дары-чөптөрүн өстүрүү жолу менен ден-соолук жөнүндө кам көрүү жана үй-бүлөлүк бюджетти жакшыртуу» деген программаны ишке ашырат. Бул тууралуу “Көпүрө-Базар” органикалык аймагынын мобилизатору Беккул Темир уулу билдирди. КМОР (Греция) колдоосу менен «Rural Development Fund» коомдук фонду тарабынан жүзөгө ашырылып жаткан жана Европа Бирлиги тарабынан финансылануучу «Жергиликтүү жамааттар тарабынан жашыл айыл чарбасын өнүктүрүүнү колдоо» – «GoGreen» долбоору (мындан ары – Долбоор) 15-октябрдан баштап субгранттар программасын өткөрүү, Чакан гранттар программасын ишке киргизүү жөнүндө жарыялаган. Бул программага бардык областтар катышкан жана ар биринен 2-3 жеңүүчү аныкталып чыккан.