"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

Нарында тала күнү өткөрүлдү

Био-KG органикалык кыймыл Федерациясы 2021-жылдын 15-сентябрында Орток жана Дѳбөлү органикалык аймактарында «Фермердин талаа күнү» практикалык кѳрсѳтмѳлүү иш-чарасын өткөрүүнү пландаштырып,даярдык иштерин жүргүзүп келди. Анын негизги максаты аталган аймактарда аткарылып жаткан иштер менен жеринде тааныштыруу, бул багытта органикалык фермерлердин тажрыйба алмашуусун уюштуруу, жерди натыйжалуу иштетип, арбын киреше тапкан фермерлердин алгылыктуу аракетин жайылтуу болуп саналат.

Аталган иш-чарага Ысык-Кѳл, Талас жана Чүй областтарындагы органикалык аймактардын ѳкүлдѳрү, массалык-маалымат каражаттарынын кызматкерлери катышышты.

Программада  Кеңеш айылындагы «Асыл тукум уй ѳстүрүү» багытында иштеп жаткан Ш. Исмаиловдун чарбасы менен таанышуу, органикалык аймак долбоорунун чегинде аткарылып жаткан иштер менен таанышуу жана жрегиликтүү агроэтнокомплекстери  менен таанышуу иш-чаралары фермерлердин кызыгуусу менен өттү.