"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

Талас, Нарын жана Ысык-Көл облусттарындагы органикалык аймактар

Көпүрө-Базар органикалык аймагы

https://www.facebook.com/kopurobazarorganic/

Талды-Булак органикалык аймагы


Дөбөлү органикалык аймагы

“Орток” органикалык аймагы

“Теплоключенка”органикалык аймагы