"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

Ортокто PGS системасы боюнча тренингдер өттү

“Орток” органикалык аймагында органикалык айыл чарба жана катышуу аркылуу  кепилдик берүү (PGS) системасы боюнча темаларында тренинг өттү. PGS боюнча адис Асан Алымкулов Орток аймагынын жашоочуларына серификаттоо процессти жургузууну жонокой тил менен тушундуруп жана мисал катары фермерлердин оздорун мисал келтирууго чакрыпы интерактивдик оюндарды, презентацияларды уюштуруп берди.       

Фермерлер окууга активдүү катышышты, ошону менен аларды органикалык айыл чарбасын жүргүзүү темасы өтө актуалдуу болуп саналаарын айтышты.  

Жогоруда белгинленген тренингдер USAIDCTJ 1-3 мартта USAIDCTJ долбоору тарабынан өткөрүлгөн.