"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

«Орток» аймагында ОАЧ жана PGS сертификаттоо боюнча тренингдер өттү

2021-жылдын 1-3-мартында BIO-KG органикалык кыймыл федерациясы Нарын областынын “Орток” органикалык аймагынын фермерлери үчүн тренингдерди өткөрдү.

Тренинг органикалык айыл чарба жана катышуу аркылуу  кепилдик берүү (PGS) системасы боюнча темаларында өттү.   

Теориялык окуулардан кийин, отузга жакын фермерлердин катышуусунда компостту даярдоо практикасы өттү.      

 болуп калды ээлери сертификаттарды берилген ФОД BIO-KG менен биргеликте долбоор боюнча USAID соода, конкурентноспособности жана жумуш орундарын түзүү.

Фермерлерди окутуу үчүнчү күнү компосту даярдоо боюнча практикалык сабак болуп, процесс фермерлерди даярдыксыз кызыгуусун жаратты.

Тренигдер USAIDCTJ долбоору тарабынан каржыланган.