"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

Ысык-Көл областында суу пайдалануучулардын бирикмелери тураалуу семинар өттү

3-4 мартында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Суу кодексине, «Сууну пайдалануучулардын бирикмелери (ассоциациялары) жана сууну пайдалануучулардын бирликтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 10-декабрындагы №151- Мыйзамын талкуулоо максатында семинар өттү.

 2022-жылдын 3-мартында Ысык-Кѳл областында, 2022-жылдын 4-мартында Чүй областында ѳткѳн семинарларда семинарларга Кыргыз Республикасынын Президентинин областтардагы ыйгарым укуктуу ѳкүлчүлүгүнүн ѳкүлдѳрү, областтык бассейндик суу чарбасынын жетекчиси жана адистери,  райондордун акимдеринин айыл чарбасын тейлеген орун басарлары, райондук агрардык ѳнүгүү жана райондук суу чарба башкармалыктарынын башчылары, райондордогу АВПларды колдоо бѳлүмдѳрүнүн жетекчилери катышышты. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин ѳкүлдѳрү, Демилгелүү топтун ѳкүлдѳрү, Хелветас уюмунун сугат сууну башкаруу долбоорунун жетекчиси, мыйзам долбоорун иштеп чыккан эксперттер катышты.  

Семинардын жүрүшүндѳ кайсы Мыйзам актыларына кандай ѳзгѳртүүлѳр киргизилди, ал сууну пайдалануучуларга жана жергиликтүү ѳз ара башкаруу органдарына ички чарбалык каналдарды тейлѳѳнү жакшыртуу үчүн кандай мүмкүндүктѳрдү бере тургандыгы тууралуу баяндама жасалып, суроолорго эксперттин кеңири   түшүндүрмѳлѳрү берилди. Мындан тышкары жаңы тариф саясаты жана сугат сууга болгон тѳлѳмдү эсептѳѳ методикасы тууралуу кызуу талкуулар болду.

Жыйынтыгы менен райондук мамлекеттик аткаруу бийлик органдарына кабыл алынган Мыйзамдын жер-жерде аткарылышын уюштуруу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жагы тапшырылды.

Эске салсак, Био-KG органикалык кыймыл Федерациясы Демилгелүү топтун мүчѳсү катары Улуттук денгээлдеги иш-аракеттерди жылдырып келүүдѳ.