"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

«Суу пайдалануучулар ассоциацияларынын жоопкерчилик аймагындагы сугат сууну башкаруу системасын жакшыртууга арналган» жыйынтыктоочу коомдук талкуу

Республиканын аймагында дыйкан-фермерлерди өз учурунда жетиштүү сугат суу менен камсыз кылуу  милдети негизинен суу пайдалануучулар ассоциацияларына таандык болуп калат. Бүгүнкү күндө Республика боюнча 486 Суу Пайдалануучулар Ассоциациялары уюштурулуп, иштеп жатат. Бирок алардын ишмердүүлүгүндөгү каржылык абалынын төмөндүгү, ички чарбалык канал-арыктар эч кандай ремонтсуз, жараксыз абалында СПАларга өткөрүлүп берилгендиги, Республикалык жана жергиликтүү бюджеттен ички чарбалык каналдар үчүн […]

Кеңири окуу