"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

Таштанбеков Турарбек Жылкычиевич

Талас району, Талды-Булак органикалык айылы.

Кеңири окуу