"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө ЖОБО

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-февралындагы № 73 токтомуна Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө ЖОБО 1. Жалпы жоболор 1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин (мындан ары – Министрлик) Органикалык айыл чарба департаменти (мындан ары – Департамент) Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү, […]

Кеңири окуу