"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

Ысык-Көл органикалык аймактарынын чарбактары

Ысык-Көл областында BIO-KG жетектеген 3 органикалык аймак иш алпарат. Арал – айтылган аймактарынын бири. Ал жерде жер-жемиштердин, жашылча-өсүмдүктөрдүн жана дары-чөптөрдүн түшүмүн жыйнап областтын экономикасына көрүнүктүү салым кошуп келет.

Кеңири окуу