"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

КОНФЕРЕНЦИЯГА BIO-KG ОКФ КАТЫШТЫ

2023-жылдын 25-27-январь күндөрү Бишкекте KGFRAS уюштурган конференция өтүп жатат. Иш-чарага Ассоциациянын мүчөлөрү жана Bio-KG органикалык кыймыл федерациясынан Мырзаканова Айгерим катышууда.Конференцияда «AIS – айыл чарба инновациялык системасы» темасы изилденди. Айылдык сектордо көптөгөн актерлор бар (БӨУлар, жеке уюмдар, донорлор, мамлекеттик органдар, кооперативдер, ассоциациялар жана башкалар). Ар бир актер маркетингде, каржылоодо, мобилизациялоодо жана/же координациялоодо роль ойнойт. Биздин ролубуз […]

Кеңири окуу