"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

Биометод химиялык коргоого караганда пайдалуураак

Акыркы жылдары адамзат бир глобалдык көйгөйгө туш болду. Бул кыртыштын асылдуулугунун төмөндөшү, айдоо жерлеринин түшүмдүүлүгүнүн төмөндөшү, дан жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сапатынын начарлашы. 10 000 жылдан ашык убакыттан бери адамзат дыйканчылык менен алектенип, жер иштетип келет, бирок топурак биосферанын тирүү компоненти экенин дагы деле түшүнө элек. Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуунун […]

Кеңири окуу

Органикалык жер семирткичтерсиз кыртыштын асылдуулугун жогорулатуу мумкун эмес

Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму (ФАО) Дүйнөдөгү Топурактардын абалы: Негизги Отчет глобалдык жана ар бир аймактагы экосистеманын функцияларына таасир этүүчү топурактардын он коркунучун камтыйт. Топурактарга тике жана кыйыр кысымдар, ошондой эле алардын бузулушуна каршы күрөштүн жолдору жана каражаттары баяндалат. Аш болумдуу заттардын балансынын бузулушун жоюуда кемчиликти да, ашыкча семиртууну да болтурбоо керек. […]

Кеңири окуу