"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

ЖАНЫЛЫКТАР

«Суу пайдалануучулар ассоциацияларынын жоопкерчилик аймагындагы сугат сууну башкаруу системасын жакшыртууга арналган» жыйынтыктоочу коомдук талкуу

Республиканын аймагында дыйкан-фермерлерди өз учурунда жетиштүү сугат суу менен камсыз кылуу  милдети негизинен суу пайдалануучулар ассоциацияларына таандык болуп калат. Бүгүнкү күндө Республика боюнча 486 Суу Пайдалануучулар Ассоциациялары уюштурулуп, иштеп жатат. Бирок алардын ишмердүүлүгүндөгү каржылык абалынын төмөндүгү, ички чарбалык канал-арыктар эч кандай ремонтсуз, жараксыз абалында СПАларга өткөрүлүп берилгендиги, Республикалык жана жергиликтүү бюджеттен ички чарбалык каналдар үчүн […]

Кеңири окуу

Жарманке

Настоящий Закон определяет правовые основы производства органической сельскохозяйственной продукции, ее сертификации, регулирует отношения, возникающие между органами сертификации, производителями органической сельскохозяйственной продукции, физическими и юридическими лицами, уполномоченными органами в области производства органической сельскохозяйственной продукции, а также создает условия для развития внутреннего рынка органической сельскохозяйственной продукции в целях удовлетворения потребностей населения в ней и увеличения ее экспорта. […]

Кеңири окуу

Каракол шаарында өткөн семинар

Каракол шаарында семинар өттү. asdfasdfasdfffa asdfasdf a asdf adasd a dfd dfdf df dfd dfdf df dfd dfdf df     dfdf df      

Кеңири окуу