"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

ЧУА

Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө ЖОБО

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-февралындагы № 73 токтомуна Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө ЖОБО 1. Жалпы жоболор 1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин (мындан ары – Министрлик) Органикалык айыл чарба департаменти (мындан ары – Департамент) Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү, […]

Кеңири окуу

Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө МЫЙЗАМ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2019-жылдын 18-майы № 65 Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө 2019-жылдын 10-апрелинде Кыргыз РеспубликасынынЖогорку Кеңеши тарабынанкабыл алынган Ушул Мыйзам органикалык айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн, аны сертификаттоонун укуктук негиздерин аныктайт, сертификаттоочу органдардын, органикалык айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөрдүн, жеке жана юридикалык жактардын, органикалык айыл чарба продукциясын өндүрүү тармагындагы ыйгарым укуктуу органдардын ортосунда келип […]

Кеңири окуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча координациялык кеңеш жөнүндө ЖОБО

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн2019-жылдын 2-августундагы№ 398 токтомуна) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча координациялык кеңеш жөнүндө ЖОБО 1. Жалпы жоболор 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча координациялык кеңеш (мындан ары – Координациялык кеңеш) ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу аркылуу органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча […]

Кеңири окуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча координациялык кеңеш жөнүндө ТОКТОМ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2019-жылдын 2-августу № 398 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча координациялык кеңеш жөнүндө Органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган натыйжалуу чараларды көрүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ТОКТОМ КЫЛАТ: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Органикалык айыл […]

Кеңири окуу