"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

ПИКИРЛЕР

Гулжамал Энкилбаева

Мен Талас районунун Талды-Булак айылында, Талды-Булак органикалык аймагында  жашаймын. Биз бала кезден ушул табигаты, суусу таза айылда жашап-өстүк. Ошондуктан, биздин айылда органикалык айыл чарбачылыгы жүргүзүлөт. Эч кандай химикат колдонулбайт. Камырга дрожь ачытпайбыз, чабаты, казан-көчкө нан жазайбыз. Уйларыбыздын сүтү таза, эт өзүбүздөн өндүрүлөт. Эч кандай оору жок. Согум болсо баарына теӊ  бөлөбүз.  Органикалык аймак боюнча түшүнүгүбүз […]

Кеңири окуу