"BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясы

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү

Органикалык айыл чарбасынын принциптери

Ден соолук

Ден соолук - бул оорулардын жоктугу гана эмес, физикалык, руханий, социалдык жана экологиялык саламаттыктын камсыздандырылышы.

Акыйкаттык

Акыйкаттык ондуруу менен болуштуруу жана соода системаларынын ачык жана тен укуктуу болушун, реалдуу экологиялык жана социалдык чыгашаларды эсепке алышын талап кылат.

Экология

Экология - жандуу системалардын биримдуулугу. Экологиялык тендик учун, ар тараптардын аракеттерин бириктируу.

Кам көрүү

Учурдагы жана келечектеги муундардын саламаттыгы учун, жалпы табиятка кам коруу учун, органикалык чарбачылыкты башкаруу чон жоопкерчиликтеги муноздо болушу абзел.

23 айыл

"Органикалык аймактарда"

азыркы учурда

6000 тоннадан ашык

органикалык азыктар

2019жыл ичинде

7300 га

органикалык аянттар

пайдаланууда

830

сертификацияланган фермерлер

жерди иштетуу жана органикалык чарбачылыкты жургузуу боюнча квалификациялык окуулардан отушту

Жаңылыктар

Жаңылыктар, окуялар жана иш-чаралар

«Суу пайдалануучулар ассоциацияларынын жоопкерчилик аймагындагы сугат сууну башкаруу системасын жакшыртууга арналган» жыйынтыктоочу коомдук талкуу

Республиканын аймагында дыйкан-фермерлерди өз учурунда жетиштүү сугат суу менен камсыз кылуу  милдети негизинен суу пайдалануучулар ассоциацияларына таандык болуп калат. Бүгүнкү күндө Республика боюнча 486 Суу Пайдалануучулар Ассоциациялары уюштурулуп, иштеп жатат. Бирок алардын ишмердүүлүгүндөгү каржылык абалынын төмөндүгү, ички чарбалык канал-арыктар эч кандай ремонтсуз, жараксыз абалында СПАларга өткөрүлүп берилгендиги, Республикалык жана жергиликтүү бюджеттен ички чарбалык каналдар үчүн […]

Подробнее

Жарманке

Настоящий Закон определяет правовые основы производства органической сельскохозяйственной продукции, ее сертификации, регулирует отношения, возникающие между органами сертификации, производителями органической сельскохозяйственной продукции, физическими и юридическими лицами, уполномоченными органами в области производства органической сельскохозяйственной продукции, а также создает условия для развития внутреннего рынка органической сельскохозяйственной продукции в целях удовлетворения потребностей населения в ней и увеличения ее экспорта. […]

Подробнее

Каракол шаарында өткөн семинар

Каракол шаарында семинар өттү. asdfasdfasdfffa asdfasdf a asdf adasd a dfd dfdf df dfd dfdf df dfd dfdf df     dfdf df      

Подробнее


Долбоорлор

2012 жылдан бери "BIO-KG" ОКФ ишке ашырып жаткан долбоорлорС 2012 года ФОД "BIO-KG" реализует уже несколько проектов по продвижению органического сельского хозяйства в Кыргызской Республике

Нарын жана Талас облусундагы органикалык аймактар

Подробнее

Эл аралык органикалык форум

Долбоор: Эл аралык органикалык форум

Подробнее


    СҮРӨТ ГАЛЕРЕЯСЫ

    Өнөктөштөр