Федерация органического движения "BIO-KG"

Развитие органического сельского хозяйства в Кыргызской Республике

Талас районунун Арашан айылында жайгашкан «Берен» айыл чарба кооперативи BIO-KG органикалык кыймыл Федерациясына мүчѳ болуп кабыл алынып, фасоль ѳндүрүү багытында иш жүргүзүп келишет. Аталган кооператив жылына 100 тоннадан ашуун фасоль ѳндүрѳ тургандыгын билдирип, органикалык негизде чарба жүргүзүүнү окутуп-үйрѳтүү менен сертификатка даярдоо маселесин суранышкан. 
Ошондуктан 2017-жылдын 28-29-апрель күндѳрү Арашан айылындааталган кооперативдин 25 мүчѳсүнүн катышуусунда 2 күндүк окуу-тренинги уюштурулуп, “Органикалык айыл чарбасынын негиздери жана талаптары”, “Органикалык жер семирткичтер жана аны үй шартында даярдоо”, “Ѳсүмдүктѳрдүн илдеттерине жана зыянкечтерине каршы биологиялык жол менен күрѳшүү, уруксат берилген каражаттар”, “Сертификация маселелери, катышуу аркылуу кепилдик берүү системасынын негизинде сертификаттоону уюштуруу” темаларында BIO-KG органикалык кыймыл Федерациясынын жана Улуттук Илимдер Академиясынын тренерлери тарабынан ѳткѳрүлдү. 
Окуу-тренингинин жүрүшүндѳ фермерлерден арбын суроолор берилип, жооптор айтылды. Айрыкча фасолду сертификаттоо маселеси фермерлерди кызыктырып, органикалык негизде чарба жүргүзүү, чарбаны сертификатка даярдоо маселелери кадам артынан кадам болуп, түшүндүрүп берилди. Эл аралык сертификат алуу чоң каражатты талап кылгандыктан, аны тѳлѳѳгѳ кооперативдин мүмкүнчүлүгү жоктугунан, фермерлер BIO-KG органикалык кыймыл Федерациясынын стандарттарына ылайык ички рынок үчүн сертификат берүүнү, ал үчүн бекитилген стандарт боюнча чарба жүргүзүүгѳ даяр экендиктерин билдирип, Органикалык чарбанын талаптарын сактоо боюнча ар бир фермер кепилдиктерин толтуруп беришти. Ошондой эле катышуу аркылуу кепилдик берүү системасынын негизинде бирин-бири кѳзѳмѳлдѳѳнү, ѳз ара баалоо топторун түзүп, текшерүүнү уюштура тургандыктарын билдиришти.
Окуунун жыйынтыгы боюнча катышуу аркылуу кепилдик берүү системасынын негизинде сертификатка алуу, келечекте Эл аралык сертификатка даярдоо маселеси макулдашылды. 
Мындан тышкары окуу-тренингинин катышуучулары жалаң эле кооператив менен чектелбестен айыл боюнча органикалык аймака ѳткѳрүү, “Арашан органикалык аймагын уюштуруу” ѳтүнүчүн билдиришип, бул багытта май айынын этегинде жалпы элдик жыйын ѳткѳрүү чечимине келишти.