Федерация органического движения "BIO-KG"

Развитие органического сельского хозяйства в Кыргызской Республике

2017-жылдын 2-сентябрында BIO-KG органикалык кыймыл Федерациясы Көпүрө-Базар органикалык аймагынын жамааттары менен бирдикте областтык жана райондук аткаруу бийлиги органдарынын колдоосунда Талас районундагы Көпүрө-Базар органикалык аймагында “Ак кайыӊ – Ата мурасым” Фестивалын чоӊ салтанат менен өткөрдү. 

Аталган фестивалга Кристенсен фондунун өкүлдөрү, Талас областтык жана райондук мамлекеттик администрацияларынын жетекчилери, Нарын, Ысык-Кѳл областындагы органикалык аймактардын ѳкүлдѳрү, Кууганды, Арашан органикалык аймагынын ѳкүлдѳрү, Таалим форум коомдук фондусу, Устат-шакирт коомдук фондусу, Айылдык коомдоштуктарды ѳнүктүрүү (РДФ) жана Айкѳл фондулары, Макал- Арт студиясы, Миң кыял жана Кийиз дүйнө коомдук фондулары, Био-Мурас коомдук фонду, Демилгелерди ѳнүктүрүү агенттиги коомдук фонду, «Лесик-Юг» коомдук фонду, CAAM Концепт коомдук фонду, Кыргыз эл акыл казына коомдук фонду, Борбордук Азиядагы тоолуу коомдоштуктардын Альянсынын өкүлдөрү мейман болуп катышты.
Той ээси катары Көпүрө-Базар жана Талды-Булак органикалыкаймагынын жамааттары өз өнөрпоздорунун элдик ыр-күүлөрдү аткаруусунда Фестивалдын өтүшүнө майрамдык шаӊ кошту.