Федерация органического движения "BIO-KG"

Развитие органического сельского хозяйства в Кыргызской Республике

2018-жылдын 29-сентябрында Талды-Булак органикалык аймагында "BIO-KG" Органикалык кыймыл федерациясынан уюштуруусунда жана Кыргыз Республикасынын Талас областындагы ыйгарым укуктуу ѳкүлчүлүгүнүн колдоосунда “Органикалык айыл чарбасынын негиздери жана сертификаттоо, Тоолуу аймактарда азыктанууну жакшыртууга багытталган айыл чарбасы жөнүндө» областтык окутуу-практикалык семинары болуп ѳттү. 
Семинарга Талас облусун бардык райондорунан жана айыл аймактарынан ѳкүлдѳр катышып, органикалык айыл чарбасы тууралуу негизги маалымат ала алышты.

Семинардын биринчи бѳлүгү «Органикалык айыл чарбасынын негиздери», «Органикалык сертификация», «Органикалык жер семирткичтерди үй шартында даярдоо (компост жана биогумус) боюнча презентациялар жана органикалык препараттар тууралуу маалыматтар менен коштолду.

Семинардын жүрүшүндѳ Баткен областынан келген Салиева Райхан эжекенин биогумус тууралуу практикалык иш-чарасы катылуучулардын кызыгуусун арттырды. 
Салиева Райхан, кесиби боюнча агроном. 28 жылдан бери калифорния сѳѳлжаанын кѳбѳйтүү жана фермерлер арасында кеӊири жайылтуунун үстүндѳ иштеп келет. Азыркы убакта Райхан эженин ѳндүргѳн биогумусу Кыргызстандын түштүк жергесинде, Ѳзбекстанда жана Тажикстанда кеӊири колдонулууда.

Фермерлерди таӊ калтырганы, үйдѳн жана чарбадан чыккан калдыктардан эӊ пайдалуу органикалык жер семирткич даярдоо мүмкүнчүлүгүн бул убакытка чейин колдонбой келгени. Областтык органикалык семинарында "Био Сервис" коомдук фондунун  адиси Болот Жолдошов  колдо бар калдыктардан компост даярдоону практика жүзүндѳ кѳрсѳтүп берди.

Семинардын жүрүшүндѳ«Тоолуу аймактарда тамактанууну жакшыртуу» долбоорунун жетишкендиктери тууралуу жана ийгиликтүү практикаларын бѳлүшүү максатында долбоордун консультанты Мирлан Мурзакулов кенен айтып берди. 
Долбоор бак ѳстүрүү, күнѳскана, эчки багуу, балык багуу, тоок багуу, мѳмѳ-жемиштерди кургатуу, салттык тамактануу боюнча 7 кластерди камтып, ѳлкѳ аймагында кеӊири жайылтууга татыктуу ийгиликтүү практикаларга жетишкен.
Долбоор жергиликтүү, улуттук жана глобалдык деӊгээлде иш алып барат.